Uradno glasilo Občine Ljutomer, 4/2011

13. 6. 2011 624
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o delovnem in poslovnem času ter uradnih urah v Občinski upravi Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 4/2011)
Status: Veljavno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 01.06.2011
Začetek veljavnosti: 01.06.2011
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Občinska uprava
Pravilnik za vrednotenje letnih programov v turistični dejavnosti v Občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 4/2011)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 01.06.2011
Začetek veljavnosti: 14.06.2011
Konec veljavnosti: 18.05.2019
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Gostinstvo in turizem
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Puchove poslovne cone v Ljutomeru (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 4/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 01.06.2011
Začetek veljavnosti: 28.06.2011
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
Odlok o ureditvi cestnega prometa na območju Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 4/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 01.06.2011
Začetek veljavnosti: 28.06.2011
Tip objave: Odlok
Vsebina: Promet in zveze
Tehnični pravilnik o zbiranju komunalnih odpadkov ter prevozu komunalnih odpadkov na območju Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 4/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 01.06.2011
Začetek veljavnosti: 28.06.2011
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Ravnanje s komunalnimi odpadki
Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun cene storitev Javnih služb zbiranje komunalnih odpadkov ter prevoz komunalnih odpadkov na območju Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 4/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 01.06.2011
Začetek veljavnosti: 28.06.2011
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Ravnanje s komunalnimi odpadki
Sklep o določitvi cene nakupa žarne niše s spominsko ploščo na pokopališču v Ljutomeru (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 4/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 01.06.2011
Začetek veljavnosti: 14.06.2011
Tip objave: Sklep
Vsebina: Pokopališka in pogrebna dejavnost, urejanje pokopališč
Sklep o dopolnitvi Sklepa št. 237 z 28. 4. 2008 in Sklepa št. 275 z 9. 7. 2008 (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 4/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 01.06.2011
Začetek veljavnosti: 14.06.2011
Tip objave: Sklep
Vsebina: Pokopališka in pogrebna dejavnost, urejanje pokopališč
Sklep o priznavanju stanovanjskega kredita kot olajšavo (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 4/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 01.06.2011
Začetek veljavnosti: 14.06.2011
Tip objave: Sklep
Vsebina: Vrtci