Občinska volilna komisija

lokalne.volitve@ljutomer.si
Člani (mandat 2019 - 2023)
  • Predsednik, Oton Nemec
  • Namestnica predsednika, Sandra Fekonja
  • Članica, Andreja Novak Görkeš
  • Namestnica članice, Vida Kozar
  • Član, Janez Hrašovec
  • Namestnik člana, Aleš Belovič
  • Članica, Simona Horvat
  • Namestnica članice, Zdenka Štampar