Spremembe in dopolnitve Pravilnika o delovnem in poslovnem času ter uradnih urah v Občinski upravi Občine Ljutomer

Predpisi, na katere predpis vpliva