Sklep o določitvi cene nakupa žarne niše s spominsko ploščo na pokopališču v Ljutomeru