Pravilnik za vrednotenje letnih programov v turistični dejavnosti v Občini Ljutomer

Predpisi, na katere predpis vpliva