Sklep o priznavanju stanovanjskega kredita kot olajšavo