Odlok o rebalansu proračuna Občine Ljutomer za leto 2005

Predpisi, na katere predpis vpliva