Uradno glasilo Občine Ljutomer, 1/2005

11. 2. 2005 717
Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 1/2005)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 09.02.2005
Začetek veljavnosti: 12.02.2005
Konec veljavnosti: 28.02.2006
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o novih ekonomskih cenah v vrtcih v Občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 1/2005)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 09.02.2005
Začetek veljavnosti: 12.02.2005
Konec veljavnosti: 29.04.2006
Tip objave: Sklep
Vsebina: Vrtci
Odlok o turistični taksi v Občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 1/2005)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 09.02.2005
Začetek veljavnosti: 26.02.2005
Konec veljavnosti: 10.08.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Takse
Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 1/2005)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 09.02.2005
Začetek veljavnosti: 26.02.2005
Konec veljavnosti: 30.04.2010
Tip objave: Poslovnik
Vsebina: Poslovnik občinskega sveta
Sklep o podaljšanju mandata predstavnici Občine Ljutomer v Svetu Centra za socialno delo Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 1/2005)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 09.02.2005
Začetek veljavnosti: 12.02.2005
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Upravni odbor LTO Prlekije Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 1/2005)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 09.02.2005
Začetek veljavnosti: 12.02.2005
Tip objave: Sklep
Vsebina: Kulturni, turistični in športni zavodi
Sklep o imenovanju predstavnika Občine Ljutomer v Svet zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 1/2005)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 09.02.2005
Začetek veljavnosti: 12.02.2005
Tip objave: Sklep
Vsebina: Lekarne
Sklep o razglasitvi leta 2005 za »Grossmanovo leto« (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 1/2005)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 09.02.2005
Začetek veljavnosti: 12.02.2005
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu razširitve gramoznice Babinci (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 1/2005)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 09.02.2005
Začetek veljavnosti: 19.02.2005
Tip objave: Odlok
Vsebina: Lokacijski načrt (LN)
Odlok o proračunu Občine Ljutomer za leto 2005 (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 1/2005)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 09.02.2005
Začetek veljavnosti: 12.02.2005
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o postavitvi prometne signalizacije (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 1/2005)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 09.02.2005
Začetek veljavnosti: 12.02.2005
Tip objave: Sklep
Vsebina: Promet in zveze
Sklep o spremembi Sklepa o odškodninah za deponijo (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 1/2005)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 09.02.2005
Začetek veljavnosti: 12.02.2005
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ravnanje s komunalnimi odpadki