Uradno glasilo Občine Ljutomer, 5/2005

10. 10. 2005 665
Odlok o rebalansu proračuna Občine Ljutomer za leto 2005 (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 5/2005)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 04.10.2005
Začetek veljavnosti: 11.10.2005
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 5/2005)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 04.10.2005
Začetek veljavnosti: 11.10.2005
Tip objave: Odlok
Vsebina: Prostorski ureditveni pogoji (PUP)
Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Ljutomer za leto 2005 (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 5/2005)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 04.10.2005
Začetek veljavnosti: 11.10.2005
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo