Odlok o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer - neuradno prečiščeno besedilo (1)

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva