Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda OŠ Stročja vas

Predpisi, na katere predpis vpliva