Prednostna lista za dodelitev neprofitnih stanovanj v Občini Ljutomer

26. 7. 2022 387
26.07.2022
Javna naznanila in razgrnitve
Do preklica