Ureditev parka v Mali Nedelji

480
409.449,07 EUR
Načrt za okrevanje in odpornost
260.887,58 EUR
V teku