Vzdrževanje gozdnih cest

633
18.030,11 €
Proračun RS
11.043,20 €
Zaključeno