Širitev poslovne cone Ljutomer

762
Evropski sklad za regionalni razvoj, Proračun RS
Zaključeno