Vloga za dodelitev enkratne denarne socialne pomoči Občine Ljutomer

Opis postopka