19. redna seja

226
Seja je potekala dne 12.06.2018 ob 13.00
GRADIVO
Klikni tukaj za prikaz prilog

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Puchove poslovne cone v Ljutomeru (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 12.06.2018
Začetek veljavnosti: 16.06.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ljutomer (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 12.06.2018
Začetek veljavnosti: 23.06.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo
Zaključni račun proračuna Občine Ljutomer za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 12.06.2018
Začetek veljavnosti: 16.06.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Ljutomer v letu 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 12.06.2018
Začetek veljavnosti: 16.06.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo
Sklep št. 279 o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Ljutomer za volilno leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 12.06.2018
Začetek veljavnosti: 30.06.2018
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep št. 268 Tehnični popravek Odloka o lokacijskem načrtu za sortirnico komunalnih odpadkov v Ljutomeru (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 1/03) (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 12.06.2018
Začetek veljavnosti: 16.06.2018
Tip objave: Sklep
Vsebina: Lokacijski načrt (LN)