Izjava organizatorja o uporabi zvočnih naprav

Načini oddaje

Da

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku