Gradilo se bo kanalizacijsko omrežje v naselju Cven (delno) in naselju Krapje

340
Zaključeno
Leto 2017