Prednostna lista za dodelitev ali zamenjavo neprofitnih stanovanj 2021

4. 8. 2021 268
04.08.2021
Javna naznanila in razgrnitve
Do preklica