Javno naročilo: Celovita energetska prenova stavb v lasti Občine Ljutomer (2. faza), pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki - ponovitev

23. 7. 2021 204
23.07.2021
Javna naročila
16.08.2021 do 12:00
23.07.2021
Lilijana Koser
025849066