Sanacija javne poti št. JP724921 v Globoki

540
V teku
v drugi polovici meseca aprila 2021
31.05.2021