Zaključena sanacija javne poti v Globoki

Zaključeno
v drugi polovici meseca aprila 2021
31.05.2021