Urejanje odvodnjavanja in asfaltiranje javnih poti v naselju Globoka

Zaključeno