Rekonstrukcija lokalne ceste Mekotnjak - Lahonci

Zaključeno
Leto 2017