Zaključene investicije - leto

Prenova gasilskega doma v Radoslavcih
Leto izvedbe: 2013

Krovska dela (dobava in montaža kritine), kleparska dela (dobava in montaža barv. žlebov, kotličkov, odkapnih obrob s snegobranom, vetrne obrobe, barvnih snegobranov ), mizarska dela (dobava in vgradnja novih PVC oken).Skupni strošek investicije skupaj s projektantskim popisom del, izdelavo dokumentacije, strokovnim nadzorom, varnostnim načrtom, označevalnimi tablami in izvedbo del za Vaško gasilski dom Radoslavci znaša 20.521 evrov. Od tega je Občina Ljutomer skupaj s PGD Radoslavci financirala 34,34% projekta, Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja pa 65,66%.

Prenova gasilskega doma v Radomerju
Leto izvedbe: 2013

Fasaderska dela, (injektiranje – vrtanje utorov in nalivanje silikonske emulzije za vzpostavitev blokade kapilarni vlagi, sanacija cokla), mizarska dela (dobava in vgradnja novih lesenih oken, dobava in vgradnja novih lesenih zunanjih in notranjih vrat), pleskarska dela – popravilo garaže (čiščenje in izravnava obstoječega tlaka, krožno brušenje obstoječega tlaka, izvedba epoksi premaza, kitanje in oplesk ometanih sten z disperzijsko barvo).
Skupni strošek investicije skupaj s projektantskim popisom del, izdelavo dokumentacije, strokovnim nadzorom, varnostnim načrtom, označevalnimi tablami in izvedbo del za Vaško gasilski dom Radomerje znaša 17.117 evrov. Od tega je Občina Ljutomer skupaj s PGD Radomerje financirala 34,34% projekta, Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja pa 65,66%.

Prenova gasilskega doma v Cezanjevcih
Leto izvedbe: 2013

Rušitvena dela, tesarska dela (uporaba impregnacijskih sredstev, dobava, montaža in barvanje ladijskega poda, letvanje ostrešja z latami in izravnava ostrešja), krovska dela (dobava in montaža kritine, strešnih snegolovov), kleparska dela (izdelava dimniških in zidnih obrob), mizarska dela (dobava in vgradnja novih lesenih oken, dobava in montaža notranjih in zunanjih polic, dobava in vgradnja notranjih lesenih vrat).
Skupni strošek investicije skupaj s projektantskim popisom del, izdelavo dokumentacije, strokovnim nadzorom, varnostnim načrtom, označevalnimi tablami in izvedbo del za Vaško gasilski dom Cezanjevci znaša 24.776 evrov. Od tega je Občina Ljutomer skupaj s PGD Cezanjevci financirala 34,34% projekta, Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja pa 65,66%.

Prenova gasilskega doma v Precetincih
Leto izvedbe: 2013

Rušitvena dela, tesarska dela (dobava in montaža moralov na raster), krovska dela (dobava in montaža strešnih plošč), kleparska dela (dobava in montaža pocinkanih barvnih žlebov, barvnih cevi, odkapnih obrob s snegobranom, vetrne obrobe, slemenskih obrob, snegobrana), mizarska dela (dobava in vgradnja novih PVC oken, dobava in vgradnja novih vhodnih vrat).
Skupni strošek investicije skupaj s projektantskim popisom del, izdelavo dokumentacije, strokovnim nadzorom, varnostnim načrtom, označevalnimi tablami in izvedbo del za Vaško gasilski dom Precetinci znaša 21.325 evrov. Od tega je Občina Ljutomer skupaj s PGD Precetinci financirala 34,34% projekta, Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja pa 65,66%.

Prenova gasilskega doma na Cvenu
Leto izvedbe: 2013

Rušitvena dela (demontaža salonitne kritine, odvoz salonitnih plošč), tesarska dela (izravnava lesene osnovne konstrukcije), krovska dela (izdelava in kritje strešnih površin s strešnimi elementi s toplotno izolativno sredico iz poliuretana), kleparska dela (izdelava, dobava in montaža strešnega slemena, strešnih žlebov, spodnje kapne obrobe, izdelava, dobava in montaža strešnih snegolovov, izdelava in montaža hidroizolacije na gasilskem stolpu, demontaža starih vrat ter dobava in montaža novih, demontaža stare kovinske ograje na stolpu in obnova), mizarska dela (demontaža obstoječega okna in dobava ter montaža novega okna).
Skupni strošek investicije skupaj s projektantskim popisom del, izdelavo dokumentacije, strokovnim nadzorom, varnostnim načrtom, označevalnimi tablami in izvedbo del za Vaško gasilski dom Cven znaša 14.021 evrov. Od tega je Občina Ljutomer skupaj s PGD Cven financirala 34,34% projekta, Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja pa 65,66%.

Sanacija strehe na Ormoški 21, Ljutomer (Vrtec Ljutomer)
Leto izvedbe: 2013

Obnovljena je bila streha na objektu Ormoška 21 v Ljutomeru – Vrtec Ljutomer. Občina Ljutomer je investicijo sofinancirala v višini glede na solastniški delež v objektu.

Rekonstrukcija vodovodnega omrežja v naselju Mekotnjak
Leto izvedbe: 2013

Zaradi dotrajanosti je prihajalo v Mekotnjaku do okvar na vodovodnem omrežju. Na podlagi  zbiranja ponudb je bila s KP Ormož  d.o.o. 30. 10. 2012 podpisana Pogodba za rekonstrukcijo vodovodnega omrežja v Mekotnjaku v dolžini 300 m.

Rekonstrukcija vodovodnega omrežja v naselju Presika
Leto izvedbe: 2013

Zaradi dotrajanosti je prihajalo v Presiki do okvar na vodovodnem omrežju.
Na podlagi  zbiranja ponudb je bila s KP Ormož  d.o.o. 30. 10. 2012 podpisana Pogodba za rekonstrukcijo vodovodnega omrežja v Presiki v dolžini 150m.

Strani