Zaključene investicije - leto

Ureditev postajališča za otroke v Vogričevcih
Leto izvedbe: 2011

V Vogričevcih smo se na pobudo zaskrbljenih staršev dogovorili za prestavitev postajališča za otroke. Ker je bila prvotna lokacija, kjer so otroci čakali na šolski avtobus ob zelo prometni in nevarni cesti, smo se dogovorili za lokacijo v bližini Gasilskega doma. Urejeni so bili robniki in navožen gramoz.

Rušitev stare osnovne šole v Stročji vasi in priprava prostora za izgradnjo doma dementnih oseb
Leto izvedbe: 2011

V letu 2011 se je podrla stara osnovna šola v Stročji vasi. Vrednost posega je znašala 35.692,86 EUR. Po rušitvi se je prostor pripravilo za izgradnjo doma za oskrbo dementnih oseb.

Izgradnja krožišča "K2"
Leto izvedbe: 2011

V letu 2011 se je v celoti izvedla planirana izgradnja krožnega križišča regionalne ceste z Babinsko cesto (»K2«). Investicija je bila sofinancirana s strani Občine Ljutomer v višini 154.479,25 EUR, Direkcija za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo v višini 85.660,25 EUR, Direkcija Republike Slovenije za ceste v višini 258.250,80 EUR in DARS d.d. v višini 174.736,13 EUR. Dodatnih del ni bilo, saj je bila pogodba sklenjena po sistemu »ključ v roke«. Dela je izvedlo podjetje SGP Pomgrad d.d..V  sklopu investicije je bilo zgrajeno krožišče, v celoti pa se je na tem odseku rekonstruiralo vodovod in kanalizacijo ter javno razsvetljavo. Za ureditev notranjosti krožišča je Občina Ljutomer sprejemala pobude občanov in tako je na željo večine posajena vinska trta.

Rekonstrukcija Lokalne ceste 223041, odsek Pristava – Mota
Leto izvedbe: 2011

Urejena je bila cesta v dolžini 1.100 metrov. Investicija je bila sofinancirana s strani SVRL v višini 100% upravičenih stroškov v skupni vrednosti 157.159,00 EUR.

Obnova javne poti Hujbar
Leto izvedbe: 2011

Izvedena je bila rekonstrukcija dela občinske javne poti Hujbar. V sklopu investicije je bila izvedena rekonstrukcija cestišča v dolžini 200 metrov. Vrednost investicije je znašala 26.465 EUR.

Splošna knjižnica Ljutomer – izgradnja dvigala
Leto izvedbe: 2011

Občina Ljutomer je uspešno kandidirala na objavljen Javni razpis za izbiro občinskih investicij na področju kulture, s projektom izgradnje oziroma namestitve osebnega dvigala za potrebe Splošne knjižnice Ljutomer. Vrednost gradbenih del je znašala 44.384,95 EUR. Od tega je Občina Ljutomer sofinancirala nekaj manj kot četrtino sredstev, ostalo financiranje pa je zagotovilo Ministrstvo za kulturo.