Zgodovina

LJUTOMER se prvič omenja že leta 1249, preraste v trg leta 1265 in končno, leta 1927, dobi mestne pravice. Nekoč ga pestijo kuge, požari, napadi Turkov in krucev. Zaradi ugodne lege in mile klime je širše okolje poseljeno že v neolitski dobi, v antiki  preko tega območja teče več rimskih prometnic, področje pa v 13.st. poselijo Slovani.

Mestno jedro sestavljajo trije trgi. Vsak od njih ima svoje sakralno znamenje. Stari, Anino kapelo iz leta 1756, danes Glavni trg, kip Brezmadežne Marije, na visokem stebru iz leta 1729, postavljenem na mestu, kjer je pred tem stal sramotilni steber s kletko za grešnike vseh vrst. Na Cerkvenem trgu, danes Miklošičevem trgu pa stoji kapelica sv. Florijana iz leta 1736, ki je tudi del obzidja ljutomerske cerkve. Pred cerkvijo stoji doprsni kip znamenitega jezikoslovca Franca Miklošiča.

Iz osrčja Prlekije izhaja veliko pomembnih mož, ki so ustvarjali v slovenskem prostoru:
Franc Miklošič (1813-1891), jezikoslovec in rektor dunajske univerze; Karol Grossman (1864 – 1929), avtor prvega slovenskega filmskega zapisa; Cvetko Golar (1879 – 1965), pesnik in dramatik; Ante Trstenjak (1894 – 1970), akademski slikar in mnogi drugi.

V Ljutomeru smo organizirali  I. slovenski tabor, na katerem je  zaživela ideja o Zedinjeni Sloveniji. Slovenski jezik v šole, urade in bogoslužje, je bila zahteva prvih udeležencev tabora v Ljutomeru.

Prve konjske dirke na Slovenskem so se zgodile že leta 1874 in to v okolici Ljutomera. Leto kasneje je bilo v Ljutomeru ustanovljeno dirkalno društvo, prvo na slovenskih tleh in drugo v Evropi. Kasaški klub Ljutomer priredi letno osem dirk na hipodromu v Ljutomeru.

Tudi prve slovenske filmske zapise (Odhod od maše v Ljutomeru, Sejem v Ljutomeru in Na domačem vrtu), ki so na ogled v Splošni muzejski zbirki Ljutomer, je že leta 1905 posnel v Ljutomeru dr. Karol Grossmann.

 

Prva samopostrežna trgovina na slovenskih tleh je bila odprta v Ljutomeru leta 1958.

Danes je Ljutomer kulturno, sodobno, evropsko in  turistu prijazno mesto, ki šteje 4000 prebivalcev