UPRAVNO - SPLOŠNI ODDELEK

Višja svetovalka

Damijana Belcl

Telefon: 02 584 90 59

Elektronski naslov: damijana.belcl@ljutomer.si

Področje dela: vodenje oddelka, kadrovske zadeve

 

Višja svetovalka

Renata Zrinski

Telefon: 02 584 90 46

Elektronski naslov: renata.zrinski@ljutomer.si

Področje dela: protokol, promocija   

 

Višja svetovalka

Ana Žnidarič

Telefon: 02 584 90 45

Elektronski naslov: ana.znidaric@ljutomer.si 

Področje dela: pravne zadeve, premoženje

 

Višja svetovalka

Karmen Lah

Telefon: 02 584 90 54

Elektronski naslov: karmen.lah@ljutomer.si

Področje dela: družbene dejavnosti

 

Višja svetovalka

Dominika Vrbnjak

Telefon: 02 584 90 52

Elektronski naslov: dominika.vrbnjak@ljutomer.si

Področje dela: upravni postopki

 

Višja svetovalka

Lilijana Grnjak

Telefon: 02 584 90 52

Elektronski naslov: lilijana.grnjak@ljutomer.si

Področje dela: upravni postopki

 

Strokovna sodelavka

Martina Klement

Telefon: 02 584 90 42

Elektronski naslov: martina.klement@ljutomer.si

Področje dela: področje krajevnih skupnosti in občinskega sveta

 

Poslovna sekretarka

Suzana Lovrec

Telefon: 02 584 90 47

Elektronski naslov: suzana.lovrec@ljutomer.si

Področje dela: sprejemna pisarna

 

Administrator

Anton Mihorič

Telefon: 02 584 90 44

Elektronski naslov: anton.mihoric@ljutomer.si

Področje dela: sprejemna pisarna, arhiv

 

Finančnik

Marko Šoštarič

Telefon: 02 584 90 58

Elektronski naslov: marko.sostaric@ljutomer.si

Področje dela: finance, blagajniško poslovanje

 

Računovodkinja

Pavla Jelen

Telefon: 02 584 90 55

Elektronski naslov: pavla.jelen@ljutomer.si

Področje dela: finance, računovodstvo, knjigovodstvo

 

Finančnica

Majda Rajtman

Telefon: 02 584 90 57

Elektronski naslov: majda.rajtman@ljutomer.si

Področje dela: finance, računovodstvo, knjigovodstvo

 

Irena Lepoša

Telefon: 02 584 90 30

Elektronski naslov: irena.leposa@ljutomer.si

Področje dela: sprejemna pisarna županje

 

Karmen Jelen

Telefon: 02 584 90 67

Elektronski naslov: karmen.jelen@ljutomer.si

Področje dela: upravni postopki, projekti, prostor

 

Andreja Babič

Telefon: 02 584 90 44

Elektronski naslov: andrejababic005@gmail.com

Področje dela: hišniška dela, vzdrževanje