Pobratene občine

Mesto Fulnek ( Češka)

Pobratenje med prebivalci Občine Ljutomer in med prebivalci Mesta Fulnek je bilo sklenjeno 31. maja 1969. Vsebina podpisane Pogodbe o sodelovanju predvideva razvijanje prijateljskih odnosov, z organiziranjem medsebojnih srečanj na področju družbenega življenja obeh mest. Skozi vsa leta do danes se prijateljski stiki niso prekinili. Sodelovanje med Ljutomerom in Fulnekom se je od leta 2003 še poglobilo, predvsem na gospodarskem in športnem področju in se širi tudi na druga področja.

www.fulnek.cz

 

Skupščina Občine Užice (Srbija)

Občina Ljutomer in Skupščina Občine Užice sta podpisali Listino o pobratenju 3.oktobra 1974. Sodelovanje je potekalo na vseh področjih družbenega življenja. V letu 1990 je s strani Skupščine Občine Užice bila veljavnost listine preklicana. Občina Ljutomer je takrat zavzela stališče, da ostaja odprta za sodelovanje z vsemi, ki bodo to želeli. V letu 2000 smo prejeli z Ministrstva za zunanje zadeve, da v okviru Pakta stabilnosti za JV Evropo, slovenska mesta ponovno navežejo stike s srbskimi mesti. Vodstvo Skupščine Občine Užice se je na povabilo odzvalo in sodelovanje je ponovno vzpostavljeno.

www.graduzice.org

 

Občina Wermsdorf (ZR Nemčija)

Za utrditev in poglobitev že obstoječih prijateljskih stikov in vzpostavljenih odnosov, je Občina Ljutomer v letu 2004 z Občino Wermsdorf sklenila Pogodbo o partnerstvu in sodelovanju med mesti. Cilj tega partnerstva je zbližati obe občini s srečanji in povezovanjem ljudi na humanitarnem, kulturnem, gospodarskem, turističnem in športnem področju. Pri tem je posebna pozornost posvečena združevanju mladih ljudi z namenom ustvarjanja in poglabljanja občutka pripadnosti. Izražen obojestranski interes za povezovanje med občinami prispeva k enotni želji, da bo v prihodnje Evropa živela v miru in svobodi.

www.wermsdorf.de