Mladinska društva

DRUŠTVO

NASLOV

POŠTA

PREDSEDNIK

 

MLADINSKI KLUB PÜRGA

Mala Nedelja 35

9243 Mala Nedelja

Ludvik Rudolf

 

KULTURNO ŠPORTNO MLADINSKO

DRUŠTVO TEMPO

Krištanci 10b

9242 Križevci pri Ljutomeru

Nina Sunčič

 

DRUŠTVO CVENSKIH ČEHOV IN DIKLIN

Cven 49a

9240 Ljutomer

Alen Trstenjak