Krajevne skupnosti

MANDATNO OBDOBJE 2018 - 2022

Krajevna skupnost Cezanjevci

Cezanjevci 39, 9240 Ljutomer

Tel: 02 584 90 49

Člani Sveta KS Cezanjevci: Franc Slokan - predsednik, Katja Vunderl - podpredsednica, Feliks Juterša, Aleš Lipovec, Lidija Klemenčič, Valentina Novak, Darko Sobočan, Eva Štuhec, Andrej Trstenjak

Sodelavka:  Martina Klement

Obsega naselja: Branoslavci, Cezanjevci, Vidanovci, Vogričevci, Zgornji Kamenščak

 

Krajevna skupnost Cven

Cven 3d, 9240 Ljutomer

Tel: 02 584 90 49

Člani Sveta KS Cven: Saša Polajnar - predsednica, Boro Zemljak - podpredsednik, Jožef Grnjak, Emil Maučec, Andrej Rus, Robert Sever, Daniel Smodiš

Sodelavka:  Martina Klement

Obsega naselja: Cven, Krapje, Mota

 

Krajevna skupnost Krištanci, Šalinci, Grlava

Šalinci 29, 9242 Križevci pri Ljutomeru

Tel: 02 584 90 49

Člani Sveta KS Krištanci, Šalinci, Grlava: Slavica Sunčič - predsednica, Damijana Vozlič - podpredsednica, Martina Karba, Davorin Kociper, Anton Krajnc, Sandi Pučko, Vladimir Smrekar, Aleš Štefanec

Sodelavka:  Martina Klement

Obsega naselja: Grlava, Krištanci, Šalinci

 

Krajevna skupnost Ljutomer

Vrazova 1, 9240 Ljutomer

Tel. 02 584 90 49

Člani Sveta KS Ljutomer: Cvetko Melin - predsednik, Robert Habjanič - podpredsednik, Damjan Bogdan, Brigita Čeh, Matevž Ferencek, Franc Flegerič, Gorazd Nemec, Danica Šadl, Marija Zadravec

Sodelavka:  Martina Klement

Obsega naselja: Babinci, Ljutomer, Noršinci, Spodnji Kamenščak

 

Krajevna skupnost Mala Nedelja

Mala Nedelja 20, 9243 Mala Nedelja

Tel: 02 584 90 49

Člani Sveta KS Mala Nedelja: Boštjan Žerdin - predsednik, Danijel Rakuša - podpredsednik, Sonja Krajnc, Daniel Lukačič, Svetlana Oletič, Jože Sodec, Stanislav Sodec, Mihaela Šišernik, Frančišek Zmazek

Sodelavka:  Martina Klement

Obsega naselja: Bodislavci, Bučkovci, Drakovci, Kuršinci, Mala Nedelja, Moravci

 

Krajevna skupnost Radoslavci

Radoslavci 15b, 9243 Mala Nedelja

Tel: 02 584 90 49

Člani Sveta KS Radoslavci:  Janez Rudolf - predsednik, Irena Žinko - podpredsednica, Alojz Ciglarič, Marija Ciglarič, Venčeslav Rakuša, Marjan Zmazek

Sodelavka:  Martina Klement

Obsega naselja: Godemarci, Precetinci, Radoslavci, Sitarovci

 

Krajevna skupnost Stara Cesta

Mekotnjak 29, 9240 Ljutomer

Tel: 02 584 90 49

Člani Sveta KS Stara Cesta: Marjan Kaučič - predsednik, Melita Senčar - podpredsednica, Mihaela Cajnkar, Franc Jesenik, Damjan Novak, Branko Pintarič, Jožica Pintarič, Marijan Vrabelj, Srečko Zavratnik

Sodelavka:  Martina Klement

Obsega naselja: Desnjak, Mekotnjak, Stara cesta

 

Krajevna skupnost Stročja vas

Stročja vas 39 b, 9240 Ljutomer

Tel: 02 584 90 49

Člani Sveta KS Stročja vas: Srečko Mihorič - predsednik, Milan Halabarec - podpredsednik, Rudolf Copot, Branko Klajnčar, Andrej Nemec, Marta Rižnar, Anton Šnajder, Andrej Vršič, Ivan Zadravec, Sandra Zemljak, Verica Žižek

Sodelavka:  Martina Klement

Obsega naselja: Globoka, Nunska Graba, Podgradje, Presika, Pristava, Rinčetova Graba, Stročja vas

 

Krajevna skupnost Železne Dveri

Radomerje 2, 9240 Ljutomer

tel: 02 584 90 49

Člani Sveta KS Železne Dveri: Marjan Munda - predsednik, Dejan Vnuk - podpredsednik, Drago Karba, Borut Krajnc, Ines Krajnc, Dragica Majerič, Vladimir Mavrič, Branko Ploj, Borut Vajda

Sodelavka:  Martina Klement

Obsega naselja: Cuber, Gresovščak, Ilovci, Jeruzalem, Plešivica, Radomerje, Radomerščak, Slamnjak, Železne Dveri