Javni zavodi

 

Vrtec Ljutomer

Ravnateljica: Ksenija Žuman

Sedež: Fulneška 5, 9240 Ljutomer

Tel: 02 5851 555 – ravnateljica

02 5851 550, 02 5851 552 - tajništvo

Fax: 02 5851 554

E-pošta: vrtec.ljutomer@guest.arnes.si

Spletna stran: www.vrtec-ljutomer.si

 

Osnovna šola Mala Nedelja

Ravnateljica: Breda Žunič

Sedež: Mala Nedelja 37, 9243 Mala Nedelja

Tel: 02 585 81 72 – ravnateljica

02 585 81 70 - tajništvo

FAX: 02 585 81 80

E-pošta: o-mnedelja.ms@guest.arnes.si

Spletna stran: www.os-malanedelja.si

 

Vrtec Mala Nedelja

Vodja vrtca: Ksenija Kolar

Tel: 02 585 81 85

 

Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci

Ravnateljica: Brigita Hojnik

Sedež: Cezanjevci 39, 9240 Ljutomer

Tel: 02 580 11 15

Fax: 02 580 14 45

E-pošta: o-jrcezanj.ms@guest.arnes.si

Spletna stran: www.o-cezanjevci.si

 

Vrtec Cezanjevci

Vodja: Jasna Lipovec

Naslov: Cezanjevci 61 a, 9240 Ljutomer

Tel: 02 584 46 80

 

Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer

Ravnatelj: Branko Meznarič

Sedež: Cankarjeva cesta 10, 9240 Ljutomer

Tel: 02 58 44 302 - ravnatelj

       02 58 44 300 - tajništvo

Fax: 02 58 44 311

E-pošta: o-icljutomer.ms@guest.arnes.si

Spletna stran: www.osicljutomer.si

 

Podružnična šola Cven

Vodja šole: Tanja Trstenjak

Sedež: Cven 3 c, 9240 Ljutomer

Tel: 02 581 11 01

Spletna stran: www.osicljutomer.si/index.php/podruznica-cven

 

Vrtec Cven

Vodja: Biserka Škrinjar

Tel: 02 584 96 00

Spletna stran: www.osicljutomer.si/index.php/vrtec-cven

 

Podružnična šola Cvetka Golarja Ljutomer

Vodja šole: mag. Mateja Štefanec

Sedež: Golarjeva ulica 6, 9240 Ljutomer

Tel: 02 584 91 07

Spletna stran: www.osicljutomer.si/index.php/podruznica-cvetko-golar

 

Osnovna šola Stročja vas

Ravnateljica: Mateja Leskovar Polanič

Sedež: Stročja vas 101, 9240 Ljutomer

Tel:02 584 86 11 – ravnateljica

Tel/Fax: 02 584 86 10 - tajništvo

E-pošta: o-strocjavas.ms@guest.arnes.si

Spletna stran:  www.os-strocjavas.si

 

Vrtec Stročja vas

Vodja: Suzana Babič

Tel: 02 582 13 54

E-pošta: vrtec.strocjavas@guest.arnes.si

 

Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer

Ravnatelj: Stanislav Lašič

Sedež: Prešernova ulica 8, 9240 Ljutomer

Tel: 02 585 15 32 - ravnatelj

      02 585 15 30 - tajništvo

Fax: 02 585 15 33

E-pošta: ravnatelj-gsljutomer@guest.arnes.si

Spletna stran: www.g-sosterca.ms.edus.si/

 

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

Ravnatelj: Zvonko Kustec

Sedež: Prešernova 34, Ljutomer

Tel:02 58 58 700

Fax: 02 58 58 720

E-pošta: gimnazija.fm-ljutomer@guest.arnes.si

Spletna stran: www.gfm-ljutomer.si

 

Center za socialno delo Pomurje

Enota Ljutomer

Vodja: Mateja Lebar Unger

Sedež: Rajh Nade ulica 2a, 9240 Ljutomer

Tel: (02) 585 86 60, Fax: (02) 585 86 70

E-pošta: gpcsd.ljutomer@gov.si

Spletna stran: www.csd-ljutomer.si

 

TIC Ljutomer 

Glavni trg 4

9240 Ljutomer

Tel: 02 584 83 33

E-pošta: info@jeruzalem.si

Spletna stran: http://www.jeruzalem.si/

 

TIC Jeruzalem

Jeruzalem 8

2259 Ivanjkovci

Tel: 02 719 45 45, 031 812 620

E-pošta: ticjeruzalem@gmail.com

Spletna stran: http://www.jeruzalem.si/

 

Zdravstveni dom Ljutomer

Direktor: Đorđe Šiškin, dr. dent. med.

Sedež: Cesta I. slovenskega tabora 2

Tel: 02 585 14 00

Fax: 02 585 14 25

E-pošta: info@zd-lju.si

Spletni naslov: http://www.zd-lju.si/

 

Splošna knjižnica Ljutomer

Sedež: Glavni trg 2, Ljutomer

Direktorica:  Vesna Laissani

Tel: 02 584 12 36

tajništvo/fax: 02 581 17 58

E-pošta: knjiznicaljt@lju.sik.si

Spletna stran: www.knjiznica-ljutomer.si

Enota Muzej

Tel: 02 581 12 95

Enota Galerija

Kontaktna oseba: Srečko Pavličič

E-pošta: srecko.pavlicic@guest.arnes.si

Tel: 02 581 17 58