Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Javni sklad Republike Slovenije (JSKD) je bil ustanovljen na podlagi Zakona o Skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Ur.l.RS, št.1/96). Na njegovo formalno preobrazbo je vplival Zakon o javnih skladih (Ur.l.RS, št. 22/00) in iz njega izveden Akt o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Ur.l.RS, št. 96/00). Bistven okvir skladovega delovanja določa še Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l.Rs, št. 96/02).

Za izvajanje svojih nalog ima JSKD strokovno službo na sedežu v Ljubljani in 58 območnih izpostavah v vseh večjih urbanih središčih v Sloveniji. Za boljše delovanje so izpostave povezane v 10 koordinacijskih grozdov.

Občine Ljutomer, Križevci, Veržej in Razkrižje so z Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti v letu 2001 podpisale Pogodbo za načrtovanje in izvajanje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na lokalni ravni za Območno izpostavo sklada v Ljutomeru.

JSKD OI Ljutomer zagotavlja strokovno-organizacijsko pomoč ljubiteljskim kulturnim društvom pri izvajanju njihovih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Sklad zagotavlja tudi pomoč lokalnim skupnostim pri izvedbi kulturnih prireditev.

 

JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI
OBMOČNA IZPOSTAVA LJUTOMER

VODJA: Mira Rebernik Žižek

SEDEŽ: Prešernova 20, 9240 Ljutomer

TEL: (02) 584 97 87 in 041 790 007, FAX: (02) 584 97 86

Tehnična podpora: 041 910 622

E-POŠTA: oi.ljutomer@jskd.si