Humanitarna društva

DRUŠTVO IZGNANCEV SLOVENIJE
KONTAKTNA OSEBA: Ivan Kunaj
NASLOV: DIS – KO Ljutomer, Ivan Kunaj, Kajuhova 2, 9240 Ljutomer
TEL./FAX:(02) 583-18-45– (Ivan Kunaj) in(02) 583-12-56 – (Jožica Kovačič)

KARITAS ŽUPNIJE LJUTOMER
KONTAKTNA OSEBA: Marija Pušenjak
NASLOV: Miklošičev trg 3, 9240 Ljutomer
TEL: (02) 584 94 90

DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE, PODRUŽNICA ZA POMURJE
KONTAKTNA OSEBA: predsednik podružnice Peter Fekonja
NASLOV: Oblakova 5, 3000 Celje p.p.221
TEL: (03) 571 68 75

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV PREKMURJA IN PRLEKIJE
KONTAKTNA OSEBA: Matija Merklin
NASLOV: Noršinska 14, 9000 Murska Sobota
TEL: (02) 531 13 47, FAX: (02) 534 12 99
E-MAIL: groupl.msdpar@guest.arnes.si ali druš tvo.p.i@silo.net
SPLETNA STRAN: http://www.drustvo-para-ms.si/

MEDOBČINSKI DRUŠTVO INVALIDOV LJUTOMER
KONTAKTNA OSEBA: Hilda Hladnjak
NASLOV: Ormoška cesta 33, 9240 Ljutomer
TEL: (02) 582 17 91

MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH MURSKA SOBOTA
KONTAKTNA OSEBA: Anton Tonček Kos
NASLOV: Arhitekta Novaka 4, 9000 Murska Sobota
TEL: (02) 521 10 42 in (02) 530 41 19, FAX (02) 521 10 42
E-MAIL: mdssms@zveza-slepih.si

DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH-POMURJA, MURSKA SOBOTA
KONTAKTNA OSEBA: Branko Gornjec
NASLOV: Staneta Rozmana 11a, 9000 Murska Sobota
TEL: (02) 521 11 51
E-MAIL: dgnpms@volja.net

OZARA SLOVENIJE, NACIONALNO ZDRUŽENJE ZA KAKOVOST ŽIVLJENJA
KONTAKTNA OSEBA: Mojca Arko Cipot
NASLOV: Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor
TEL: (02) 330 04 41, FAX: (02) 330 04 47
E-MAIL: info@ozara.org

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE, OBMOČNO ZDRUŽENJE LJUTOMER
KONTAKTNA OSEBA: Maša Germšek
NASLOV: Prešernova 17, 9240 Ljutomer
TEL: (02) 581 18 27
E-MAIL: ljutomer.OZRK@rks.si

DRUŠTVA DIABETIKOV LJUTOMER
KONTAKTNA OSEBA: Majda Slavinec
NASLOV: Prešernova ulica 11, 9240 LJUTOMER
TEL: 040 744 311
E-MAIL: majda.slavinec@guest.arnes.si

SOŽITJE - medobčinsko društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Ljutomer
KONTAKTNA OSEBA: Marina Gracin
NASLOV: OŠ Cvetka Golarja 6, 9240 Ljutomer
TEL: (02) 584 91 70
E-MAIL: marina.gracin@email.si

DRUŠTVO LEDVIČNIH BOLNIKOV MURSKA SOBOTA
KONTAKTNA OSEBA: Nada Šimonka
NASLOV: Ul. Dr.Vrbnjaka 6, Rakičan, 9000 Murska Sobota
TEL: (02) 574 14 29
E-MAIL: dlbpomurja@volja.net

DRUŠTVO ZA OSTEOPOROZO LJUTOMER
KONTAKTNA OSEBA: Vlasta Markovič
NASLOV: Prešernova 25, 9240 Ljutomer
TEL: (02) 584 10 68

SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJO, PODRUŽNICA POMURJE
KONTAKTNA OSEBA: Robert Letnar
NASLOV: Ul. Dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota
TEL: 041/469 476
E-MAIL: pomurje@drustvo-celiakija.si
SPLETNA STRAN: http://www.drustvo-celiakija.si

DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV POMURJA
KONTAKTNA OSEBA: Leopold Červek
NASLOV: Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota
TEL: (02) 537 14 92, FAX: (02) 537 14 93
E-MAIL: odvip@email.si