Rekonstrukcija LC 223301 Mekotnjak – Lahonci – POPRAVEK