Razpis za društva, ki delujejo izključno na področju kmetijstva