Ponovni javni poziv za predlaganje kandidatov za predstavnike ustanoviteljice Občine Ljutomer v Svet OŠ Ivana Cankarja Ljutomer