Ponovni Javni poziv za predlaganje kandidatov za predstavnike Občine Ljutomer v Svet OŠ Stročja vas