Ponovni Javni poziv za predlaganje kandidatov iz Občine Ljutomer za člane sveta območne izpostave JSKD Ljutomer