Objave namere o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine v k. o. Ljutomer