Objava namere o ustanovitvi služnosti na nepremičninah v k.o. Ljutomer