Objava namere o ustanovitvi služnosti na nepremičninah v k. o. Mota