Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin v k. o. Plešivica