Objava namere o oddaji v najem za poslovni prostor v Ljutomeru, Ormoška 22