Objava namere o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo - k. o. Stara Cesta