Namera o ustanovitvi služnosti na nepremičninah (1)