Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem turističnega objekta na Jeruzalemu