Javno zbiranje ponudb za oddajo turističnega objekta na Jeruzalemu v najem