Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v Mestni hiši Ljutomer v najem